Fiskeriprosjekt: (Arbeidstittel)


Det er satt sammen en gruppe som har til formål å samle opplysninger om:

      •    Fiskere.
      •    Fiske.
      •    Fiskeplasser.
      •    Redskaper og fiskefartøy i Dusavik og Tastastraen.

Prosjektet er enda i startfasen, men for at våre brukere skal kunne se hvordan arbeidet skrider fram, og for at dere kansje har opplysninger å komme med, legger vi ut møtereferater og annet etter hvert som ting foreligger. Senere vil prosjektet få en designet prestasjon.

Fiske i eldre tid i Dusavik og Tastasjøen  Hverdagsliv for fiskerne under krigen.
Fiskeredskaper.  Billedarkiv.  Møte 1.  Møte 2.   Håsteintur 08

   Bakgrunnsbilde, T. Kommedal "Sjit fiske"