Fiskeriprosjekt: (Arbeidstittel)


Det er satt sammen en gruppe som har til form�l � samle opplysninger om:

      �    Fiskere.
      �    Fiske.
      �    Fiskeplasser.
      �    Redskaper og fiskefart�y i Dusavik og Tastastraen.

Prosjektet er enda i startfasen, men for at v�re brukere skal kunne se hvordan arbeidet skrider fram, og for at dere kansje har opplysninger � komme med, legger vi ut m�tereferater og annet etter hvert som ting foreligger. Senere vil prosjektet f� en designet prestasjon.

Fiske i eldre tid i Dusavik og Tastasj�en  Hverdagsliv for fiskerne under krigen.
Fiskeredskaper.  Billedarkiv.  M�te 1.  M�te 2.   H�steintur 08

   Bakgrunnsbilde, T. Kommedal "Sjit fiske"