Fiskerprosjektet.
(møte nr. 2.)

Fredag 2. Februar (07) kl 1030 hadde ”fiskerigruppen” sitt andre møte hjemme hos Rolf Thorsen.

     Tilstede:
Rolf Thorsen
Einar Sivertsen
Kristoffer Sivertsen
Morten Thorsen
Kåre L. Pedersen
J.K.Torgersen

(tidligere aktiv fisker)
(tidligere aktiv fisker)
(tidligere aktiv fisker, senere vegvokter)
(tidligere aktiv fisker)
(aktiv fisker)
(tidligere sjøkaptein og plattformsjef)
Ved det første møte ble det bestemt at vi skulle fremskaffe: Fotos, navn, registreringsnummer, type båt, motor, lengde på båten og navnet på eier.

Einar hadde med seg en hel del fotos, her fikk vi notert ovennevnte. Morten hadde registrert en hel del på skjema av ovennevnte, men det ble besluttet å vente med listen til den var komplettert så langt det lot seg gjøre.

Morten kompletterer liste så Langt det lar seg gjøre.

Einar tok på seg oppgaven og kontakte tidligere fiskere eller deres familier for å fremskaffe flere bilder.

JKT opplyste at det allerede var en hel del bildemateriell som skulle bearbeides.

Rolf foreslo at inntil neste møte skulle det enkelte medlem av gruppen prøve å få notert mest mulig hendinger/historier om fiskerne.

Kristoffer ble oppfordret til å skrive ned historien om de ”minesprengte Åmøyfiskerne”, hvilket årstall det hendte og hvor mange de fant drept i garnet, kanskje navnet på dem?

Einar ble oppfordret til å skrive om Hårstein i samarbeide med Kristoffer, i følge Kristoffer reiste fiskerne ut søndag kveld og returnerte tidlig lørdag morgen for å selge/levere fisken. De fisket hovedsakelig hummer omtrent halve året.

Einar hadde også med seg en hel del eldre leverings kvitteringer av fisk, han skal ta kopier av de som angår fiskerne i Tastasjøen og Dusavik.

Einar fortalte også at av og til kunne en oppleve noe som kaltes ”hummerferd” det var hundrevis av hummere som svømte i overflaten i stim. Einar oppfordres å skrive om dette fenomenet. Det er meget få som har opplevd/observert dette.

J.K.Torgersen Referent.