Fiskerprosjektet.
Møte nr. 1.

Tirsdag 21 november (06) kl 1000 hadde ”fiskergruppen” sitt første møte hjemme hos Rolf Thorsen,
til stede:

      Rolf Thorsen,
      Morten Thorsen,
      Einar Sivertsen,
      J.K.Torgersen.

Kåre Pedersen som også har sagt seg villig til å delta hadde ikke anledning til å møte.

Alle, unntatt JKT har vært aktive fiskere, Kåre Pedersen driver fremdeles.

Gruppens formål er å samle opplysninger om fiskere ,fiske, redskaper og fiskefartøy i Dusavik og Tastastraen.

Det er:

1) når og hvor båtene var bygget, lengde, motor, registreringsnr., navn og eiere, eventuelt fotos.

2) Opplysninger om hyttene i Hårstein, (det finnes en flere foto av både hyttene og folk utenfor hyttene)

3) Plasser hvor de fisket.

4) Hva slags garn og redskaper som ble brukt til de forskjellige fiske.

5) Hva slaga fiske de drev i de forskjellige sesonger.

6) Anekdoter om de forskjellige fiskerkarakterer.

På møtet kom det frem en hel del om både båter, hytter, folk, fiskemetoder o.s.v. Særlig hadde Einar en særdeles god hukommelse som vi kan dra nytte av. Det var vanskelig å absorbere alt, men det var nyttig informasjon. Han hadde med seg en del bilder som skal inn i prosjektet. Han vil prøve å få med seg sin bror Kristoffer Sivertsen, i prosjektet.
Neste møte blir hos Rolf i januar 2007, da skal vi konsentrere om båtene og fartøyene.

Rolf innkaller til møte.

Til de av dere jeg ikke ser før jul, vil jeg ønske en god og velsignet jul og vell møtt på nyåret.

JKT – referent.

Møte nr. 2.