Ca. 25 m nord for Sivertsens hytte ligger en steinhytte. Her holdt fiskere fra Tananger til.

Foto JKT

Trykk for ň se bildene fortl°pende