Fra venstre Einar Sivertsen, Rolf Thorsen og Kristoffer Sivertsen.

Foto JKT

Trykk for ň se bildene fortl°pende