Forord

Drivgarn

Flytegarn

Botnagarn

Nøter

Slyenot

Glip

Ruser og teiner

Ståltrådruse

Åleruse

Hummerteiner

Krabbeteiner

Åleteiner

Liner

Torskeliner

Hyse, kveite og flyndreliner

Håndsnører

Sniksnøre

Dorg

Lyster og kveitepigg


Kilder

Tilbake til innholdsliste