Martin Motland.


Martin Motland (1887 - 1970).
Martin Motland

Motlandhuset

Martin Motland var f�dt i Byrkjedal. Han og foreldrene, Halvar og Gurina kom til Stavanger hvor de bodde noen �r hos s�nnen Wilhelm som hadde kj�pt g�rden Rosenlund og drev planteskole der.

I 1922 kj�pte Martin sm�bruket GRN. 29 BRN. 37 som l� p� venstre side i bunnen av Eskelandsveien, det var p� 25 m�l hvorav 20 var dyrket. Han hadde 3 kyr, hest og 60 h�ns. Men hovedgeskjeften hans var som gartner. Huset ble revet i 2002. Han var en ivrig fjellmann og fartet i fjellet overalt i S�r Norge. Han forble ungkar i hele sit liv og ofret all sin tid p� Tasta Ungdomslag (Heimlund) og Forsandlaget.

Best kjent er han som Tastas store poet. Han skrev, og opptr�dte som skuespiller p� flere revyer og skuespill som ble spilt p� ungdomshuset Heimlund i 1930 �rene. De reiste ogs� rundt i distriktet p� turneer og opptr�dte med revyer og skuespill.

Best kjent blant den yngre befolkning er han for Tastavis� som han skrev i forbindelse med en revy i 1934.


Kilder: Jan K. Torgersen, Ragvald Motland
Bilder: Ragvald Motland


"Tastamaen"