Elias Tastad (1788 - 1863)
Kvekerlederen.
 

Kvekerlederen Elias Tastad (1788 – 1863).

Elias Tastad ble født i Ramsvik 1788, døpt 27. juli 1788. Hans far var bonde og fisker Elias Olsen Øvre Tastad, hans mor var Anna Olsdotter Jotten. Elias farfar Ole Eliasson kom fra Jødestad i Riska. Omkring 1750 fikk han slå seg ned på husmannsplassen Ramsvig under Hetland prestegård. Elias reiste til sjøs som 19 åring, han fikk hyre på briggen WILHELM tilhørende Jacob Kielland.  I august 1807 forlot Elias sin hjemlige strand for ikke å vende hjem før otte år senere. Den 27. august ble Wilhelm oppbrakt av den britiske kjøbmannskutteren BETTY utenfor Goustread i den Den engelske kanal, hele mannskapet ble satt i ”prisonen”. Elias giftet seg på kvekervis 15.juli 1819 med den fem år eldre Guri Jørgensdatter Raasendahl af Arendals amt. De flyttet da til et gårdsbruk på Tasta. Det er usikkert hvor gården lå, men man mener det var i krysset Randabergveien/Gjerdeveien, Smietunet.

Elias Tastad satt i ”Prisonen” i England under Napoleonskrigene (1807 – 1814). Her kom han i kontakt med de engelske kvekerne og fikk stor sympati for bevegelsen. Da han kom hjem etter krigen, grunnla han kvekerbevegelsen i Norge og Stavanger. Bevegelsen ble aldri stor i Norge, men fikk sitt tyngdepunkt i Stavangerområdet. Mens Elias satt i ”Prisonen”, lærte han seg engelsk skriftlig og muntlig, samt navigasjon. Da han slo seg til på Tasta, begynte han med en privat navigasjonsskole der. Gunnar Skadberg har studert dette i detalj. Blant annet forteller Skadberg at Elias også drev med eiendomshandel. Den 22. juli 1848 fikk han skjøte på bruk nr.3 på Finnestad av Hans Bergersen, men trolig bosatte han seg ikke på denne gården. Skadberg tilføyer :”Elias kjøpte også gårdsparten av Finnestad som siden fikk bruksnummer 4. Elias Tastad bodde i nærheten av smiene, fra 1815 til 1823. Siden bodde han en rekke år i Stavanger. Det var også mange kvekere i Dusavik og på Høie. (Se Vedlegg 2. og Vedlegg 3.)

   Ole Thorsen Vølstad