Ole Thorsen Vølstad.

  
Ole Thorsen Vølstad (1824 – 1895).

>Ole Thorsen Vølstad Han var varaordfører i flere år. Han var født på Vølstad i Gjesdal i 1824. Etter konfirmasjonen var han omgangsskolelærer en tid i Gjesdal, uten mer utdannelse enn den han selv hadde fått på ”folkeskole” og ved å ”gå for presten” Men han var godt likt som lærer: ”Ved sine gode anlæg, og sit vinnende Væsen, blev han omfattet med en ganske rørende Kierlighet av de Smaa, der gjennem hans undervisning og hans ækte kristelige Personlighed, modtok et livsvarigy Intryk.” Han måtte slutte som lærer av helsemessige grunner, og startet da som ljåsmed og overtok farsgården på Vølstad. I 1859 kjøpte han sin farbror Lars Egelans anpart av Tasta for 3900 Spd , og han flyttet med familien til Tasta. Det var trolig på den tid han bygde huset i Vølstadveien 37. Han deltok også ivrig i kristelig arbeide og var i mange år medlem av kretsstyret for Det norske Misjonsselskap. Det heter videre om Ole: ”Til denne sagtmodige, klartenkende Mand, turde man med fuld Tryghed betro seg , og med sin udpregede Sanhedskierlighed og sit sunde Omdømme Var han til Hjelp og Velsignelse som Raadgiver.” Han døde i 1895.

Kilder: Træk af Hetlands Historie 1814 - 1914 Torgersen, Jan K.
Bilde:  Hafrsfjord Forlag

Thore Vølstad