Bellest P. Høie.


Bellest P. Høie (1866 - 1919).

Bellest Høye ”I 1886 kjøpte han i 20 aars alderen smidje og vaaningshus. Drev da med arbeide av gaards- og kjøreredska med en aarlig ometning av kr.3.000.- Der begyntes med 2 læregutter. I disse 27 aar har et stort antal utstaat sin læretid ved verkstedet. omsætningen har med aarene tredoblet seg. En mængde gaards- og kjøreredskaper er blit forarbeidet med marked ogsaa uden om Stavanger amt. Liksom Island har været et godt marked for kjærrer og bredfelgede hjul. I det sidsteaar har dertil gaat forsendelser vaar og høst. Han har deltatt i udstilling og erholdt 2. Præmie for kjøretøyer. Store strøk av Hetland har hos ham hat let adgang til reparationer og nyanskaffelser. Anla privat telefon i 1906. Ved hans 25 aars-jubilæum som smedmester vistes ham stor oppmerksomhet. Han har paa siden herav drevet gaardsbruk samt at flere kommunale gjøremaal i bygden, saa arbeidsaarene har været godt utnyttet” kan man lese i Træk av Hetlands historie 1814 – 1914.

Kilder: Træk af Hetlands Historie 1814 - 1914
             Torgersen, Jan K.
Bilde:   Privat eie, Marie Høie


Margith Høie