Toralf Kristiansen.

 
 

SMED
TORALF KRISTIANSEN.

 

 
   Toralf ble f�dt i Tananger den 9. mars 1904, d�d 2. desember 1994. 
   Hans far var: Karolius Martinius Kristiansen los i Tananger,
   f�dt 4. mars 1869, i Gildesk�l,  d�d 10. mars 1933,
   hans far var: Christian Rist Hansen M�rnes, f�dt 11. oktober 1828, d�d 2. mars 1909,
   mor: Pernille Dorthea Nilsdatter Nordarn�y, f�dt 30. september 1828, d�d 4. januar 1911.  
   Karolius ble enkemann og giftet seg for annen gang i 1903 med Anna Andrine Myklebust,
   f�dt 9. mars 1873, d�d 10.oktober 1956,
   datter av: Tore Andreassen, f�dt: 20.januar 1839 p� Myklebust, gardbruker p� Myklebust
   og Elen Serine Rasmusdotter, f�dt: 4.desember 1848 p� S�re Kolnes


De fikk hele 9 barn hvorav Toralf var den f�rstef�dte.

Gift med Marie Jakobine Engedal f�dt 5.august 1908, St. Johannes.
Foreldre: Lars Olsen Engendal f�dt 16. februar 1883 i Bergen, og
Cecilie Nilsdatter f�dt 12.august 1876, d�pt i Frue, (Hetlandskirken).

Marie Jakobine vokste opp p� H�ie, hun d�de den 12. november 1991.

Toralf og Marie giftet seg 23. april 1933.

De fikk 4 barn;

K�re f�dt:  2.   februar 1934 d�d: 7.    januar 2014  
Magne f�dt: 20.   juni 1936 d�d: 18.    november 2014
Astrid f�dt: 23.   september 1938          
Solveig f�dt:  8.   september 1943Toralf var eldste barn av Anna og Karolius og hadde da allerede 3 halvs�sken, den eldste d�de bare
16 �r gammel, men de to andre, Bertha og Karl vokste opp sammen med Toralf og 8 andre s�sken.
Toralfs far, Karolius hadde alts� 12 direkte etterkommere, de 3 f�rste med  Ragnhild Asbj�rnsdatter

Tidlig i livet viste Toralf tydelige tegn p� at hans store interesse og anlegg gikk i teknisk retning og det preget
ikke bare hans yrkesvalg og liv, men ogs� de fire barna han fikk sammen med sin kone Marie Jakobine.

Toralf, fikk oppleve to verdenskriger, depresjonen p� 20 � 30 tallet og en teknisk utvikling som verden aldri hadde
sett maken til, med utrolige oppfinnelser som fly, radio, televisjon, og en stormende utvikling i datateknologien de
seneste �rene av sitt liv. Alt dette tok Toralf levende del i, samtidig som han diskuterte hvordan dette virket inn p�
vanlige folks liv. Hans samfunns engasjement ble tydelige under de mange diskusjoner rundt middagsbordet hjemme.
Synspunktene han og Marie la for dagen etterlot tydelige spor ogs� i deres barns holdninger og atferd.

I sitt nesten 91 �rs liv opplevde Toralf � komme helskinnet gjennom de harde 20 � 30 �rene, opplevde to verdenskriger,
fostret fire barn og til sist selge sin bedrift til sin nest eldste s�nn Magne, som drev og utviklet virksomheten videre. 
Toralf arbeidet deltid hos Magne til han ble 84 �r. Da fikk han et lett hjerteinfarkt og bestemte � ta det med ro en
stund f�r han gikk tilbake til arbeidet. F�r dette skjedde fikk Marie hjernebl�dning og Toralf bestemte seg for � bli
hjemme for � st�tte henne, i stedet for � begynne � arbeide hos Magne igjen.
Marie kjempet seg tilbake til livet, feiret sin 80 �rsdag og levde til hun ble 83 �r.
Toralf tilbrakte sine siste 9 m�neder p� Sparekassens Aldershjem p� Storhaug der han d�de 2. desember 1994
 

       

Barn og ungdomstiden

Toralf var bare 10 �r da f�rste verdenskrig br�t ut. Depresjonen som fulgte i 20 � 30 �rene var merkbar for alle,
ogs� i Tananger. Alle fikk f�le knapphet og livsn�dvendigheten som b�de krig og nedgangstid f�rte med seg.
P� landsbasis var det 24 % ledighet, men Stavanger distriktet var aller verst rammet, her var det hele 28,4 % ledighet.
Toralf l�rte derfor tidlig � slite for f�den, blant annet jobbet han som ganske ung med � salte sild, en kald og tung,
jobb vinterstid. Bare 15 �r gammen tok han ut patent p� �anordning for trinnvis omstilling av brytere respektive igangsetningsapparater for elektriske motorer p� avstand.

Det at Toralf var en oppvakt og l�relysten krabat gjorde at folkeskolen gikk greit. Senere fikk han med seg to �r p�          Stavanger Tekniske Aftenskole, avsluttet i 1923 med toppkarakterer! Dette var hele hans �akademiske� ballast
utenom alt han tok til seg av kunnskap gjennom b�ker, aviser og tidskrifter, og ikke minst ved � demontere klokker
og studere alle typer tekniske duppeditter han fikk tak i.

Toralf fortalte gjerne oss barn om sine barndoms opplevelser. Blant disse var historien om hvordan han gjennom
farens langkikkert s� Trygve Gran (den f�rste som fl�y over Nordsj�en) sjanglende fly inn fra havet og landet noe
s�r ved Revtangen.  Dette skjedde 30. juli 1914, bare 5 dager f�r England gikk med i f�rste verdenskrig.
Han opplevde ogs� � se den ber�mte Zeppelineren knekke i to.

Han var bare 14 � 15 �r gammel i 1918 da han begynte som g�rdsgutt hos sin onkel (bror av sin mor) som drev
g�rd p� Tasta. Denne onkelen som hette Myklebust ble senere klokker i Hetland kirke.
Etter en tid p� g�rden begynte han i l�re hos smedmester Andreas Dj�seland p� Tasta.
Dette ble begynnelsen til en lang karriere som smed og bedriftseier.
 

Egen virksomhet.

Alle som selv har drevet egen virksomhet vet at det krever sin mann fullt ut for � lyktes.

Ikke nok med at man skal styre seg selv, men ogs� andre, som arbeidsgiver.

Toralf lyktes nok meget bra med � trene opp sine l�regutter, for teknisk og kvalitetsbevisst som han

var fikk han formidlet meget l�rdom til alle som gikk i l�re hos ham.
 

Helt fram til slutten av 40 �rene var arbeidet preget av lange arbeidsdager og n�ysomhet.

Det aller meste var rasjonert og kundemassen var for det meste b�nder fra Randaberg og

Tasta som skulle ha sine hester skodd og redskaper reparerte. En meget spesiell og

annerledes kunde var Tasta Foder og Sildoljefabrikk. Hver gang noe gikk galt m�tte Toralf og

hans ansatte rykke ut for � f� hjulene i gang igjen. Som oftest skjedde dette p� kalde

vinterdager da kulden gjorde at maskineriet fr�s fast og gikk i stykker. Ofte var det � st� ute i

kulden s� lenge man orket for deretter � snike seg inn til litt opptining ved en av t�rkene for

sildemel inne i produksjonshallen. Arbeidet p� sildoljefabrikken ga imidlertid ekstra �bonus�

under krigen � man kunne ta med seg hjem et stort knippe sild, et utmerket mattilskudd

som ble til b�de t�rrsild, saltsild spekesild og stekesild, i tillegg sildefett som kunne brukes

som �sm�r� b�de p� br�det og i stekepannen.

 

Men s� begynte ting � skje! Randaberg - Tasta Billag var etter krigen i sterkt behov for �

fornye en nedslitt bussfl�te. Toralf fikk i oppdrag � bygge om en f�rkrigsbuss og lyktes bra

med det. Deretter kom det bestilling p� to helt nye busser. Dette s� jo lovende ut, tenk �

skape en bussfabrikk! Men s� ofte f�r, n�r de tekniske utfordringene var l�st mistet den sin

tiltrekningskraft p� ham.

 

 

                  

 

 

S� det ble nye utfordringer, en av landets f�rste wire- grave-

maskiner ble konstruert og bygget, liks� en avansert automatisk pappeske maskin

styrt med pneumatikk og mikrobrytere som p� den tiden var meget avansert.

En fantastisk torvmaskin som produserte de mest perfekte torvkakene, en utrolig dings til

� ta ut varme plater fra komfyren ble ogs� oppfunnet og produsert. Selv om plategriperen

fikk navnet �FLAX� ble den aldri noen suksess, til det var salgskunnskapen og innsatsen

alt for svak. Der imot ble h�ygrabben mer interessant. Den ble frontmontert p� traktorer

uten hydraulikk og Felleskj�pet solgte de som ble produsert. En maskin som produserte

r�rklammer i utallige dimensjoner, en avansert mekanisk eksenterpresse som for b�ying av

plater, stangst�l m.m.

Sammen med Odfjell Drilling konstruerte og bygget han avanserte skovlehus som ble brukt 

som bremser p� kabelarene til ankerspillene.

 

Svein Kristiansen, s�nnes�nn til Toralf (s�nn av Magne), n� daglig leder av �Smed T.

Kristiansen a/s skriver: �Jeg hadde gleden av � f� v�re med min farfar � se n�r han tegnet

og bygget flere av maskinene vi hadde i verkstedet. Metodene han brukte, bruker jeg selv

n�r jeg bygger verkt�y og maskiner i dag. Som en kuriositet, var den store mekaniske pressen

som stod i smien i Randabergveien 130 ble bygget av panserplater fra slagskipet TIRPITS og

og panserskipet NORGE som ble hugget opp hos br�drene Andas skipsopphogning etter

krigen. Pressen ble dessverre utdatert og ble derfor ikke med p� flyttelasset til

Finnestadsvingen 28. I f�lge farfar var materialene av en meget h�y kvalitet. (Panserskipet

NORGE ble senket p�

Narvik havn 9. april 1940, TIRPITS i Troms� 12. november 1944) Farfar bygget flere

radialb�ye maskiner som gikk p� hydraulikk og trykkluft. Han bygget ogs� flere maskiner for

rulle/ valse gjenger og p� bolter. Disse maskinene ble laget til fremstilling av U-boltene som

vi lever av den dag i dag. Potetopptageren han hadde patent p� lages fortsatt av Kverneland

i fornyet utgave. Han var alts� en meget stor teknisk begavelse som oppfant og laget

 komplekse maskiner/automater som var meget moderne etter den tiden de ble laget. Han

var tidlig ute med � ta i bruk Luftautomatikk (pneumatikk�).

 

Alt dette medf�rte et skrikende behov for � erstatte smien som var bygget i tre og med

en stor del med jordgolv. Det f�rste bygget ble oppf�rt i 1963. Slik s� det alts� ut da Magne

overtok virksomheten i 1970. Men Toralf fortsatte � jobbe hos ham med spesialoppdrag og

konstruere og bygge produksjonsmaskiner. P� den tiden var oljeindustrien blitt et

interessant kundeomr�de og verkstedet hadde spesialisert seg p� klammer og U-bolter i

utallige dimensjoner.

 

               

 

Krigsminner.

 

� fortelle om Toralf uten � ta med noe fra krigen 1940 1945, ville v�re � utradere

uforglemmelige hendelser, s�rlig ting knuttet til smien og den virksomhet han drev.

�UT og hent Stenshornet� var en ordre eldste s�nnen K�re fikk flere ganger av sin far, og

som markerte en eller annen krise med okkupasjonsmakten. Det kunne hende n�r en

kjempevogn trukket av �bryggerigamper� plutselig dukket opp ved smien og begynte �

laste skrapjern i kjerren. Da gjaldt det � kunne kommunisere med tyskerne for � sette en

stopp for slike tyverier. Stenshornet var en mann med mange talenter, blant annet

behersket han flytende tysk. S�, K�re tr�dde sykkelen til han fikk blodsmak i munnen, hentet

Stenshornet som gav tyskerne det glatte lag og viste til livstruende konsekvenser hvis de

ikke losset av skrapjernet de allerede hadde lastet p�. Saken var den at skrapjern p� den

tiden m�tte leveres inn i bytte med nytt stangjern som smievirksomheten var avhengig av

for � eksistere. Den tyske krigsmakten hadde vedtatt at en del virksomheter skulle skjermes

mot plyndring fordi de var viktige for norsk matproduksjon. Dette lettet p� presset for

r�varer til produksjon i smien.

 

En annen episode som illustrerer Toralfs patriotiske sinnelag og hans evne til � bevare en

n�rmest stoisk ro, var da en h�y, tysk offiser ville f� Toralf til � gj�re en spesiell jobb som

han forklarte p� et ikke altfor d�rlig norsk. Toralf bare ristet p� hodet og lot som om han ikke

forsto. Den tyske offiseren grep etter pistolen og hele episoden var full av redsel for hva han

ville gj�re. Etter mange om og men, gikk endelig tyskeren med uforrettet sak, i det han skrek:

�Idiot Mench�.

 

� skaffe mat og kl�r ble en spesiell og krevende oppgave under krigen. Mange var de

krumspring man gjorde for f�den. Stor var sorgen en gang da flyalarmen skremte kaninene

vi f�dte opp i hagen, slik at de tok livet av alle ungene sine. L�vetann var mat kaninene satte

pris p�, og ofte ble det Toralfs jobb � sanke dette foder slik at vi kunne ha kaninfrikase en

gang iblant . I et rom vegg i vegg med utedoen ble et h�nsehus innredet.

Det ga et fint tilskudd av b�de egg og kj�tt.

 

En gang syklet Toralf til Bjerkreim der han fikk tak i en stor sekk med saueull som han festet

p� bagasjebrettet p� sykkelen. Hjemturen i m�rket og en ulende motvind var mer enn de

fleste kunne klare. Men han klarte det med et n�dskrik � da han endelig kom hjem orket han

bare � slepe seg til divanen der han l� totalt utmattet en lang stund. Hjemturen var ogs�

farefull for rett som det var kunne tyskerne sette opp sperringer for � knipe folk med ulovlige

ting, som saueull utenom kvotene.

 

Det siste som b�r nevnes her var bomberommet han innredet i vaskehuset. Sandsekker ble

bygget opp langs alle vegger og benker � sitte p� ble snekret. Bomberommet kunne nok

beskytte mot kuler og splinter, men et direkte bombetreff kunne nok ikke bomberommet

 motst�. Det ble en del ganger at familien s�kte tilflukt i bomberommet og alltid var det

under krigshandlinger I luften. Morgenen etter disse heftige luftkampene der RAF (Royal Air)

Force) kjempet mot tyskernes luftvernskyts og jagerfly var alltid b�de spennene og farlige

det hendte flere ganger at ungene samlet granatsplinter i g�rdstunet neste morgen.

 

En morsom etterbruk av bomberommet mot slutten av krigen var at Toralf utnyttet det som

t�rkerom for hjemmeavlet tobakk.

 

 

De siste �rene.

 

I 1970 flyttet Toralf og Marie inn i et nytt hus p� Vardeneset, og her levde de resten av sine

liv. Det gamle v�ningshuset ble da benyttet som lagerplass for smievirksomheten inntil det

ble revet for � gi plass til et st�rre verkstedbygg.

 

Toralf ble enkemann da Marie d�de i 1991, men bodde fortsatt i huset p� Vardeneset helt

til begynnelsen av 1994, da han fikk plass p� Sparekassens aldershjem p� Storhaug.

 

I mars 1994 feiret Toralf sin 90-�rsdag p� skipper Worse. Mange av den gjenlevende slekten

var til stede. Det gror etter Toralf og Marie, ikke bare gjennom barn, barnebarn og

barnebarnsbarn, men ogs� n�r det gjelder arven etter hans tekniske og bedriftsmessige

anlegg. Hadde han levd i 2010, kunne han med stolthet sett hvordan det som begynte med

en smie og tvilsomme betingelser for over 80 �r siden, n� er en blomstrende bedrift i

moderne lokaler, midt i �Oljeomr�det� i Dusavika. Virksomheten b�rer fortsatt hans navn,

smed T. Kristiansen, n� forkortet til STK � drives av Svein og Tor, Toralfs og Maries barne-barn.
 

 

To store hendelser.

 

Andreas Dj�seland var gift med �moster� Sofie som var datter til pleiemor til en vakker ung

dame som het Marie. Marie og Toralf fikk snart et godt �ye til hverandre, og etter hvert ble

de �fast f�lge�. Dette var det ene som hendte som f�lge av at Toralf begynte i l�re hos

Adreas Dj�seland.

 

Det andre som hendte var at Andreas gikk konkurs som s� mange andre gjorde i de harde 20-

 30 �rene. Hetland Sparebank overtok smien. 22 �r gammel s� Toralf sin sjanse til � bli

�skipper p� egen skute�. Han leide f�rst smien med tilh�rende v�ningshus, men etter en tid

 startet han kj�psforhandlinger med banken som resulterte i at Toralf overtok det hele

i 1932 for den nette sum av 5.000.- kroner. Selv om tilv�relsen var alt annet enn lett var det

likevel fint � v�re sin egen herre. Ikke bare hadde han sin egen arbeidsplass, men ogs� et

hus som etter datidens m�lestokk var tilstrekkelig (ca.50 kvadratmeter) til � starte familie.

Selvf�lgelig ble Toralfs �faste f�lge�, Marie som ble hans viv.

 

 

Skriftlige, og muntlige kilder samt fotos: familien Kristiansen.

Skrevet : Jan K. Torgersen, Tasta Historielag.

S�k i arkivene: Kjell Bols.

Korrektur og spr�kvask: Solveig Hansen og Ivar Andersen                                             

Lay-out  Lars Ikdal.
                                                                                  

   

  Ledaal Samuel Samuelsen