Ingeborg Larsen (1849-1925


 

Ingeborg Larsen (1849-1925)

 

Ingeborg Svendsdtr Oftedal ble f�dt 7/3- 1849 i Stavanger. Foreldrene var 
Svend Torgersen Oftedal og hustru Inger Olsdatter Meling

I 1856 ble l�rer Svend Torgersen Oftedal  beskikket  lensmann i Rennes�y. Samme �r kj�pte Svend g�rdsbruket Litledal p� Rennes�y.  

Fra Domkirkens kirkebok over utflyttede i 1857 st�r det; 

 Svend T Oftedal  40 �r, Hustru Inger 50 �r, Ole 2/9/40, Thomas 13/5/43, Peter Olaus 2/6/46 og  Ingeborg 7/3/49.. Flyttet med familie til �Rennes� 09.09-1857�
Trykk p� bilde.

Folketellingen i 1865 viser at Svend hadde 1 hest, 9 kyr, 43 sauer, 1 gris, han satte 2 t potet og s�dde 5 t havre.Det st�r ogs� at �Ingeborg hj�lper moderen med husholdningen�

Fagl�rte  jordm�dre var ikke vanlig p� landsbygda f�r sent p� 1800-tallet. Jordmorvesenet anses � v�re opprettet i Norge i 1810 for � Gjordemoderv�senets  Inf�relse og Bestyrelse for begge Riger, K�benhavn unntagen� Reglementet inneholdt detaljerte bestemmelser om f�dselhjelpers utdannelse, autorisasjon og ansettelse. 

Den f�rste jordmorskolen i Norge ble etablert i 1818 i Kristiania, og jordmor yrket var den f�rste yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner. Det ble stilt krav til de som skulle bli jordm�dre: De m�tte v�re forstandige, l�revillige og kunne lese og skrive, Videre m�tte de ha medlidenhet, ha god oppdragelse, v�re stille og modige. De m�tte ikke v�re kranglete, drikke alkohol, drive med kvakksalveri eller baktale noen. Til slutt skulle de v�re sunne, muntre og velskapte, og ha sm� hender og lange fingre.  Fra �Jordm�dre i gamle dager�

Nitten �r gammel s�ker Ingeborg Svendsdtr Oftedal opptak p� Bergen F�dselsstiftelse og Jordemoderskole. Jordmorskolen var ett�rig. Forhandlingsprotokoll for jordmorskolen p� Statsarkivet i Bergen viser at Ingeborg ble tatt opp p� et m�te i mars 1869 i konkurranse med 57 andre s�kere. Det ble tatt opp seks elever i hvert kull, og kullene overlappet hverandre, slik at de seks nye gikk sammen med seks elever som hadde g�tt der et halvt �r. Det var alts� 12 elever p� skolen til enhver tid.

Vi ser hun tok eksamen 30/4 - 1870 og avla jordmoreden 2/5. 

Elevene avla stort sett jordmoreden dagen etter eksamen. De fikk en hovedkarakter som var basert p� tre ulike karakterer, muntlig og praktisk utf�relse p� eksamen, samt hvordan det hadde g�tt i l�pet av skole�ret. Det fremg�r at Ingeborg fikk �Meget godt� p� alt.

�ret etter, i 1871,den 7/7 gifter Ingeborg seg med Einar Larsen som var  f�dt  p� �steb� (Talgje i Finn�y)  7/6 i 1848- og busette seg i Vikev�g. De anskaffet seg et g�rdsbruk - i tillegg drev Einar ogs� landhandel - og Ingeborg praktiserte som jordmor.

Etter noen �r bak disken, flyttet  Einar Larsen med husly fr� Vikev�g. De satte kursen for Tasta i Hetland, kj�pte et gardsbruk i Dusevik, og drev ogs� handel p� den nye plassen. Ingeborg praktiserte som jordmor.  I minneord st�r � lese; �hun var s�rdeles avholdt b�de som jordmor og menneske. St� og sikker i sine forretninger, s� n�r hun var kommen til huse f�ltes det     som om all fare var over ,- og mang en  mor har drat et lettelsens sukk, n�r hun i forretnings medf�r s�es i d�ren. Hun var ogs� uforferdet og lot seg ikke skremme hverken av uv�r eller ufremkommelige veier. � 

Ingeborg  fikk mange spennende opplevelser p� sine reiser s�vel p� sj� som land.
Praksis p� Rennes�y og Hetland ble ca 56 �r til sammen. I tillegg viste Ingeborg stor interesse for sitt hjem, mann og 8 barn. Hun d�de i 1925 (76 �r gammel.)

Tekstforfatter:  Magne Larsen
Lay-Out:   Lars Ikdal


           


      Martin Motland