Tasta Historielag

Styresammensetning for år 2014.


Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem

Varamedlemmer:
Valgkomite:
Leder

 


 Jan K Torgersen
 Kjell Bols
 Johan Gramstad
 Marit Salvesen
 Ivar Andersen
 
 Anne Karin Ferkingstad
Web Master - Lars Ikdal
 Karin Olsen
 Sigurd Aartun
 Leif Heimark
 
 Enok Kommedal
 Astrid Gjellestad
 Aasmund Grov

  Les om valget her!

Styret i 2013.