Tidligere styresammensetninger:

        
         

        

   
        År 2017             År 2018
        År 2015         År 2016    
        År 2013         År 2014    
        År 2011         År 2012
År 2009 År 2010
År 2007

   År 2008    

År 2005 År 2006
År 2003 År 2004
År 2001 År 2002