Tasta Historielag, program for 2018.

Tasta Historielags møter er åpne, alle er hjertelig velkomne.
Oversikt over møter og vandringer blir komplettert etter hvert.

 

      Onsdag 14. februar:     Årsmøte i musikkaulaen på Tasta skule, kl 19:00

                                              Foredrag: «Kor blei Tasta-dialekten av?»
                                              ved språkdirektør Åse Wetås, Språkrådet

                                              Kaffi, kringla, utlodning og drøs. Fri entre.

                                              Valg (kandidatane er spurde på førehand)

 

 

      Onsdag 18. april:          Vårmøte i musikkaulaen på Tasta skule, kl 19:00

                                              Foredrag: «Familiene Pedersen og Thorsen fra Dusavik»
                                              ved statsråd Bent Høie, (fra Randaberg og Dusavik).

                                              Kaffi, kringla, utlodning og drøs. Fri entre.

 

 

      Søndag 27. mai:              Vårvandring på Jernaldergården på Ullandhaug.

        Frammøte ved administrasjonsbygget
        på Jernaldergården kl 12:00. 


 

      Lørdag 16. juni:              Sommartur til Jærkysten med stopp på friluftshuset
       
på Orre, og på Obrestad og Kvassheim fyr,
        med informasjon av Birger Lindanger
        i Fyrhistorisk Forening. 

        Middag på Kvassheim fyr.

        Info om pris og påmelding kommer.

                                                Buss henter på Tasta fra kl 09:00.

 


 

      Onsdag 12. september:  Haustvandring til IVARs renseanlegg i Mekjarvik. 
        Frammøte i Mekjarvik  kl 18:00

 

 

      Onsdag 10. oktober:      Haustmøte i musikkaulaen på Tasta skule, kl 19:00.

                                               Foredrag: «Motstandskampen i skolene 1940-1942»
      ved Sigurd Aartun, som forteller fra boka med samme
       tittel. Magnus Takle og Sigurds far, blant mange lærarar,
       blei sendt til Nord-Norge i 1942.

                                               Kaffi, kringla, utlodning og drøs. Fri entre.

 

 

      Onsdag 12. desember:    Julamøte i musikkaulaen på Tasta skule, kl 19:00.

                                                Foredrag: «Splittelsen i norsk idrett 1924-1945»
        ved Kaare Lindboe.

                                                 Shantykoret blir med , tradisjonen tro.

                                                 Julagraut, julabrød, kaffi, utlodning og drøs. Fri entre.

 


 

Forbehold om endringer.
Terminlisten vil bli oppdatert:

 

Tasta Historielag har styremøter den første mandagen i hver måned  Kl. 18:00.