Kasserer:
Marit Eide

Tlf. 51 52 64 67          Mob.  
E-post:  marit.eide@lyse.net

  Kontingent kan betales på møter eller til konto 3201 29 93853
                NB! Husk navn og hva giroen gjelder!