Berge Bergesen.


Berge Bergesen (farfar til Sigvald Bergesen) (1800 – 1873).

Berge Bergesen Berge Bergesen ble født på gården Øvre Fister i Ryfylke som det syvende barn i rekken. Etter farens død flyttet Berge som tolvåring til Tasta , hvor han vokste opp hos en eldre halvbror. Vi vet ikke stort annet om de første 40 årene av hans liv enn at han var en driftig og respektert gårdbruker. Han ble innvalgt i det første formannskapet i Hetland kommune i 1837. Han bodde som sagt 40 år på Tasta, han bygde det flotte empirehuset som i dag er i slekten Sigmund Aartun`s eie

Kilde: Helge Ole Bergesen: "Kraft, Mod og Haap."

Marit Bjelland