Presteboligen.
Tilbake: Trykk på bildet            Presteboligen og hagen bak presteboligen.  Lekeplassen lå på motsatt side av huset. Uthuset til venstre.