Om Tasta Historielag

Tasta Historielag har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Laget er tilsluttet Rogaland Historielag og samarbeider med andre historielag i distriktet, og er åpent for alle interesserte.

På stiftelsesmøtet meldte 48 personer seg inn i laget.

Pr. 23.09.2021. har laget 160 medlemmer.

Kontingenten for 2023 er kr 200,- for hovedmedlem og kr 50,- for husstandsmedlem. Konto er 3201 29 93853, eller Vipps 416 36 995 (Marit Eide, kasserar)

Les mer om oss herFolk og gårder

 • Folk og gårder på Tasta 1800-1950

  Historielagets heimasider er nå på  et nytt datasystem (wordpress). Ovegangen fra det gamla systemet til det nya har medført ein del uventa og trøttandes hendelsar i presentasjonen. Me jobbe med saken og håpe at me om ikkje så altfor lenge vil ha heimasidå "på stell"...

  Les Mer


Nyeste artikler

 • Haustmøte 2023

  18. oktober hadde me haustmøte der journalist og forfattar Bjørn Vidar Lerøen tok oss med inn i oljehistoria, både den lokale, nasjonale og litt den internasjonale delen. Rogaland og Stavanger har fått sin del av denne, der basen i Dusavik har vært og er ein viktig del av...

  Les Mer

 • Vandring på Arkeologisk Museum

  Tirsdag 5. september, 2023, hadde me omvisning på Arkeologisk Museum med ein formidlar som fortalte om funn i distriktet, med spesielt blikk på det dei har funne på Tasta. Dette er dokumentasjon på at det har budt folk her i åravis. Hu kunne ikkje akkurat sei på kvifor ei...

  Les Mer

 • Sommartur til Sauda

  Lørdag 17. juni 2023 hadde laget sin tradisjonelle midtsommarstur, dette året til Sauda. Me reiste inn via Ryfylkevegen, i det flottaste sommarvær, og kom til Folkets Hus midt på dagen, der Sauda sogelag tok imot oss og...

  Les Mer

 • Vårmøte 19.april 2023

  Tradisjon på vårmøtene: Alle syng "No livnar det i lundar", slik også i år. Rådgjevar i Redningsselskapet (NSSR), Tarjei Låstad Sandnes, fortalte oss historia til Redningsselskapet, som blei starta i 1891. Han presenter...

  Les Mer

 • Vårvandring til Byhaugen

  Den 10. mai 2023 hadde med vandring til det som var eit utsiktspunkt i byen. Geir Magne Sande fortalte om "Dåsa-John og familien på Byhaugens topp", som var ei interessant historie. han ba og om å få sei litt om skuta "Seladon" og forliset i Stillehavet,

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

Klikk her for artikler