Om Tasta Historielag

Tasta Historielag har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Laget er tilsluttet Rogaland Historielag og samarbeider med andre historielag i distriktet, og er åpent for alle interesserte.

På stiftelsesmøtet meldte 48 personer seg inn i laget.

Pr. 01.01.2024. har laget 142 medlemmer.

Kontingenten for 2024 er kr 200,- for hovedmedlem og kr 50,- for husstandsmedlem. Konto er 3201 29 93853, eller Vipps 851750 (Tasta historielag)

Les mer om oss herFolk og gårder

 • Folk og gårder på Tasta 1800-1950

  Historielagets heimasider er nå på  et nytt datasystem (wordpress). Ovegangen fra det gamla systemet til det nya har medført ein del uventa og trøttandes hendelsar i presentasjonen. Me jobbe med saken og håpe at me om ikkje så altfor lenge vil ha heimasidå "på stell"...

  Les Mer

 • Bygdebok for Tasta

  Tasta var ein del av Hetland, som var ein landkommune fram til 1965, då Hetland, -Riska, og Madla kommune blei innlemma i Stavanger. Bygdabøker hadde dei fleste kommunane, og Hetland hadde ei bygdaboksnemnd etter krige og framover mot 60-talet, men denne blei avvikla når ...

  Les Mer


Nyeste artikler

 • Sommertur til Rott lørdag 15.juni 2024

  Sommerturen i år gikk til Rott, øya som ligger rett utenfor Sola flyplass og som ikke har fast anløp av rutebåt. De som vil ta seg en tur ut dit, må ordne med båttransport selv. Dette er nok med på å forklare den store interessen det var for å være med på denne turen. Tas...

  Les Mer

 • Vårvandring til Høyehaugen

  37 medlemmer i Tasta Historielag la ut på vandring over Kvivoll til Høyehaugen 15.mai i strålende sommervær. Frammøtet var i det ærverdige, vakre tunet på gården Enebirk hos Sigmund Aartun. Sigmund fortalte at gården har hatt mange eiere oppigjennom tide...

  Les Mer

 • Vårmøte i historielaget, 17. april -24

  På vårmøtet var det pensjonert sorenskriver, Helge Bjørnestad, som kåserte. «Fra Nokasran til Lofotfiske» var hans tema. Bjørnestad var en dyktig og engasjert formidler som kunne gi oss førstehåndskunnskaper om tiden fø...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 14.februar 2024

  På historielagets vintermøte holdt Unn Schouw, datter av Kolbjørn Hauge, foredraget: "Kolbjørn Hauges liv og forfattarskap. Ho fortalde personleg og engasjert om Ryfylkingen, læraren, politikaren og forfattaren, som har skrive både kriminalromanar, lærebøker og flotte bøk...

  Les Mer

 • Julamøte i 23

  Med Julekveldsvisa av Alf Prøysen som åpning, blei julamøtet gjennomført den 13.12., på Lucia-dagen. Eit halvt hundre medlemmer var med denne flotte vinterkvelden, og Shantykoret underholdt med både shanties før maten, og meir tradisjonelle sjømannssongar, til minne om "...

  Les Mer

 • Haustmøte 2023

  18. oktober hadde me haustmøte der journalist og forfattar Bjørn Vidar Lerøen tok oss med inn i oljehistoria, både den lokale, nasjonale og litt den internasjonale delen. Rogaland og Stavanger har fått sin del av denne, der basen i Dusavik har vært og er ein viktig del av...

  Les Mer

Klikk her for artikler