Prosjekt Håndverk, Industri og Handel

   

 

                   Register over næringsvirksomhet på Tasta
                                fra 1800 og frem til 1965.
                                   I Alfabetisk rekkefølge.

           Gå til: A B C D E F G     H I J    K L M    N O P Q R    S T    U V W X Y Z Æ Ø Å

Målsetting:
      •    Registrere og dokumentere næringsvirksomhet på Tasta fra år 1800 og fram til 1965.
      •    Gjøre informasjonen tilgjengelig på Tasta historielags hjemmeside.
      •    Trykke opp hefter for salg.


Hensikt:
      •    Sikre historien om håndverk, industri og handel på Tasta for framtiden.


Metode:
Medlemmene i historielaget bidrar med:
      •    Innsamling av fotografier, artikler fra aviser, tidsskrifter og bøker.
      •    Intervjuer med relevante personer.
      •    Utfylling av registreringsskjema.
      •    Innhenting av dokumentasjon fra offenlige registre.


Prosjektgruppen:

Andersen Ivar Soltunveien 7, 4026 Stavanger 51 91 97 00
91 39 24 62
ivara2@broadpark.no
Gramstad Johan Norheimsveien 33.4026 Stavanger 51 56 65 87
95 12 46 05
johan.gramstad@lyse.net
Torgersen Jan Kurt Stemholen 11, 4025 Stavanger 51 56 60 35
48 15 77 98
jankurtt.2@gmail.com
Hodnefjeld Jakob Gråsteinveien 22, 4028 Stavanger 51 54 61 47 Jakob.hodnefjeld@lyse.net
Heimark Leif Froastølsveien 45, 4027 Stavanger 46 76 28 30  
Ledaal Leiv G. Høgeveien 8, 4026 Stavanger 51 56 64 34 leiv.ledaal@online.no
   
________________


Her kan du lese om registeret og om hvordan du kan hjelpe oss med registreringsarbeidet.

Register over næringsvirksomhet på Tasta fra 1800 og frem til 1965.
i Alfabetisk rekkefølge.

Gå til: A B C D E F G   H I J   K L M   N O P Q R S T   U V W X Y Z Æ Ø Å