Litt historikk:
På 1300- tallet fantes det 4 gårder innen det nåværende Tasta: Øvre Tasta, Nedre Tasta og de to gårdene Høye og Finnestad som var blitt skilt ut fra hovedgården Tasta. Hva tid Høye ble skilt ut er usikkert. Men Finnestad, som stammer fra det gamle mannsnavnet Finni, peker sammen med endelsen stad mot at denne gården ble utskilt i vikingtiden.

Nedgangen i folketallet under svartedauen i 1350 førte til at Høye og Finnestad ble fraflyttet og framsto som ødegårder. Bosetnigen på disse gårdene ble tatt opp igjen en gang før 1640.

Øvre Tasta var frem til reformasjonen i 1536 i kongens eie, mens Høye og Finnestad tilhørte Utstein Kloster.

Utskiftingene fra 1830-årene og fremover førte til oppløsning av teigblandingssystemet. Resultatet var større sammenhengende jordvidde omgitt av steingarder.
Den sterke folkeveksten førte til en økende bruksdeling, og i 1838 var det 50 bruk på Tasta. Fordelt på 21 bruk på Nedre Tasta, 10 bruk på Øvre Tasta i tillegg til Dusavik, på Finnestad fantes det 9 og på Høye 10 bruk. I 1866 var tallet steget til 159 bruk. 71 bruk på Øvre Tasta, 55 på Nedre Tasta, mens Høye og Finnestad hadde henholdsvis 12 og 21 bruk. Flere av disse brukene var mindre eiendommer hvor eieren var sysselsatt i næringer knyttet til bysamfunnet

Kart over Tasta 1937.   Tasta anno 2006.   Til Gårds register

Dette dokumentet er tilpasset Microsoft Explorer nettleser.
Andre nettlesere vil kansje ikke støtte dokumentet fult ut.