Beskrivelse.

Meningen med denne siden er å vise hva medlemmene arbeider med. Følgende grupper er i gang med prosjekter:

Avdeling Stedsnavn: (Ferdig, men det kan sporadisk komme flere navn)
Samler, registrerer og merker av på kart gamle stedsnavn på Tasta. Leder Bjarne Aspelund.

Avdeling Posthistorie: (Ferdig)
Samler og registrerer posthistorien på Tasta. Heftet "Posthistorien på Tasta" kan kjøpes på våre medlemsmøter.

Avdeling Gamle bilde:
Samler og registrer gamle bilder fra Tasta. Leder Kjell Bols.

Avdeling Slektsgransking:
Leder Kjell Bols.

Gruppe Håndtverk, Industri og Handel: (Ferdig, men det kan sporadisk komme flere bedrifter)
Gruppen skal dokumentere Håndtverk,Industri og Handelens historien fram til 1965. Gruppen består av Johan Gramstad, Leder, Ivar Andersen og Jan K. Torgersen Det er plass til flere.

Prosjekt TASTA - DVD (Er stilt i bero inntil videre)

Fiskeriprosjekt:
Gruppens formål er å samle opplysninger om fiskere ,fiske, redskaper og fiskefartøy i Dusavik og Tastastraen.