Tasta Historielag, program for 2017.

Tasta Historielags møter er åpne, alle er hjertelig velkomne.
Oversikt over møter og vandringer blir komplettert etter hvert.

 

Årsmøte.
Onsdag 22. februar kl.19:00
i musikkaulaen på Tasta Skule.
.Foredrag: Tid og tidsmåling v/ Erik Leif Eriksen.
Årsmøte med valg.
(Kandidatene er spurt på forhånd).

Kaffi, kringla, utlodning og drøs.
Fri entre.

 

Vårmøte.
Onsdag 19. april kl.19:00
i musikkaulaen på Tasta Skule.
.Fra Byhaugtunnelen til Finnestadrundkjøringen
v/ Laila Christensen-Dreyer, Vegvesenet.
Navn på Tasta
v/ Iren Nitter Pallesen, Stavanger kommune.
Kaffi, kringla og utlodning og drøs.
Fri entre.

 

Vårvandring.
Onsdag 10. mai kl.17:30 fra Skagenkaien.
.
.
Tur med «M/S Rogaland»
Langs Tasta- og Randaberg-landet ut til Feistein og Rott,
i samarbeid med Randaberg og Sola Historielag,
og lagsmedlemmene bidrar med informasjon om det me ser fra dekket.
Bilder fra innspeling av «Dunkirk 1940», der «M/S Rogaland» var med i Dunkirk i 2015 vises.
Kaffi, lappar eller vafler fås kjøpt ombord

Bindende påmelding innen 1.mai. Kr. 200,-  pr. pers.
Som bes innbetalt ved påmelding til bankgiro 3201 29 93853
v/Johan Gramstad, e-post:
johan.gramstad@lyse.net, tlf. 951 24 605
Alle er hjertelig velkomne, Hilsen Styret.


 

Sommartur.
Lørdag 17. juni buss - og båt - tur til Røvær.
Buss t/r Haugesund, båt M/S Røværfjord, rundtur og middag på Røvær.
Bussen starter fra Shellstasjonen på Randabergveien kl. 08:00,
kjører Gjerdeveien, Dusavikveien, Eskelandsveien, Tastatorget, Høye,
til ferje kl. 09:00
Påmeldingsfrist: 1.juni.
Bindende påmelding. Kr. 450,- pr. pers. inkl. middag.
Som bes innbetalt ved påmelding til bankgiro 3201 29 93853
v/Johan Gramstad, e-post:
johan.gramstad@lyse.net, tlf. 951 24 605
Alle er hjertelig velkomne, Hilsen Styret.


 

Høstvandring.
"UTSATT"
Onsdag 13. september kl. 18:00
Besøke det nye Statsarkivet på Ullandhaug.
Møtes ved inngangen kl. 17:45.
Fri entre.
Alle er hjertelig velkomne, Hilsen Styret.

 

Høstmøte.
Onsdag 11.oktober kl. 19:00
i musikkaulaen på Tasta Skule.
.Hafrsfjord-spelet (større enn Stiklestad?) v/ Pål Mitsem.
Kaffi, kringla, utlodning og drøs.
Fri entre.

 

Julamøte.
Onsdag 13. desember kl. 19:00
i musikkaulaen på Tasta Skule.
.«Livet bak murene», v/ Tanja Rosså Ødegård,
Stavanger fengsel, Finnestad
.
Jule tradisjon i Tasta Historielag er:
Stavanger Søemandsforenings Shantykor.
Det serveres julagraut med mandel,
 julabrød, kaffi, utlodning og drøs.
 Fri entre.

 


 

Forbehold om endringer.
Terminlisten vil bli oppdatert:

 

Tasta Historielag har styremøter den første mandagen i hver måned  Kl. 18:00.