ěnsker dere "Nyhetsbrev" fra Tasta Historielag?
Nyhetsbrev sendes vederlags fritt til alle som °nsker det !!!
Kontakt:

Webmaster: Lars Ikdal  
E-post:  lars.ikdal@lyse.net

E-post: tastahistorielag@lyse.net