Kasserer:
Johan Gramstad,

Tlf. 51 56 65 87 Mob. 951 24 605  
E-post:  johan.gramstad@lyse.net

  Kontingent kan betales på møter eller til konto 3201 29 93853
                NB! Husk navn og hva giroen gjelder!