Webansvarlig     fra 2009   til    01-09-2018.
                    Lars Ikdal, Poppelveien 2b, 4025 Stavanger.