Webansvarlig fra Årskifte: 2009 - 2010.
Lars Ikdal, Poppelveien 2b, 4025 Stavanger.

Tlf. 51 56 68 55 mob. 997 43 828.
E-post:   tastahistorielag@lyse.net