Dei sju Takle-jentene på Tasta
Barndomsminne


Dette er et hefte på 65 sider, så vi har derfor valgt å legge det ut som et nedlastingsdokument.

Trykker man på Bokmerker i margen på dokumentet kan man gå til den enkelte av søstrenes historie.

Last ned Takle-jentene: