”Sabben, Sabba –Tønnes” og Sabbadalen!!!

Av Jan K. Torgersen, formann i Tasta Historielag.

Kan hende det er flere ”Tasta-buer”, ja andre turgåere med, som har liten eller ingen kjennskap til navnet Sabbadalen.
Følger en Vølstadveien til endes, til turstien mellom Lille- og Store Stokkavannet er du i Sabbadalen . Den ligger nærmest i sydøst – nordvest retning. Dalen er fruktbar med rikt jordsmonn, lun, solrik og frodig.
Her lå i sin tid et lite småbruk; gårdsnr. 29 bruksnr. 50. Eiendommen strakte seg fra Lille- til Store Stokkavannet, (Viste du forresten at Store-Stokkavann også har blitt kalt Tastavannet, og at Eskelandsbekken, Mississippi har blitt kalt Tastabekken?)
og opp i den nordlige skråningen til steinen på toppen, kalt utsikten! I dag er det bare et villnis igjen der husene lå, - se foto. Her slo familien Pedersen seg ned, som en av de første som kom til Tasta. De stammet fra Bjerkreim, Øvre-Maudal og Høgsfjord, i likhet med mange andre innflyttere på den tiden. Familien Pedersen ble eiere av småbruket ca.1865. Studerer man Folketellingen i Hetland fra 1900 viser den følgende personer på bruket:
Trykk for større bilde
Peder Tønnesen, født 1872 på Tasta,
Berta Martinsdatter født 1859 i Høiland,
Maria født i Stavanger (kanskje tjenestejente?, ingen opplysninger om fødselsår.)
Inger Pedersdatter, født 1894 på Tasta, (bestemor til avdøde Tastabu Reidar Søyland!)
Torger Pedersen, født 1896 på Tasta,
Taletta Pedersdatter, født 1898 på Tasta, (gift Torland, foreldre til tvillingene Lars og Per)
Martin Pedersen født 2602 1900, på Tasta, (far til Øyvind og Arnulf),
Tønnes Pedersen, far til No.1. Føderådsmann, født 14.12 1828, Øvre Maudal.

Slekten kan føres tilbake til 1600 tallet, da de dreiv et bruk på Veen i Bjerkreim. Tønnes var sønn til Peder Tjølson, sønn til Tjøl Tjølson født 1797 på Litla Hovland i Bjerkreim og mor Karen Torgrimsdatter født på Malmin i Bjerkreim. Peder flytta til Øvre Maudal og arbeidet der som dreng og blei gift den 10.11 1827 med Anna Mauritsdatter født 1799 Øvre Maudal. De fikk blant annet sønnen Tønnes, som ble kalt ”Sabba Tønnes”.
Trykk for større bilde I Bygdeboka for Gjesdal om Byrkjedal og Maudal står det på side 125: ”Tønnes, f.14.12 1828 busett Tasta ved Stavanger. Gift 17.5 1865 med Inger Pedersdtr. Mele i Forsand f. 7.4 1835. Dei kalla han ”Sabba Tønnes”, etter faren ”Sabben”, så kalla avdi han var så stor og røsleg. Bustaden på Tasta ligg i ”Sabbadalen” som er oppkalla etter ”Sabba-Tønnes” Det var ikke rart at ”Sabba Tønnes” slo seg ned i Sabbadalen. Her var det årfugel og hare, ender og aure i Stokkavannene. Foruten at han dyrket korn og poteter, fødde en hest, noen kyr og kalver, griser, sauer, samt noen høns. Da trengte han ikke stort mer.
Øyvind, sønnesønnsønnen til Sabba Tønnes forteller at dersom de hadde mangel på søndags- middag gikk faren Martin ned til Stokkavannet med ”haglå”. En gang – kan Øyvind minnes, fikk han syv stokkender i ett skudd.
Etterkommere av familien bor der fremdeles. Bror til Øyvind, Arnulf Pedersen, møbeltapetserer-mesteren bor helt nede i Vølstadveien , litt på skrå ovenfor hjemplassen.
Familien Fredriksen, søstersønn til Øyvind, bor helt nede i dalen, bare et steinkast fra hovedbølet. Far til Øyvind, Martin – den nest siste på folketellinga i 1900, overtok småbruket. Han arbeidet stort sett i hermetikken på Standard Fabrikker, foruten at han hadde ei ku, en gris, noen høns og kaniner. Han var den siste som hadde småbruket. Se Bilder; På småbruket var det opprinnelig et hus med ”løa” i ett med huset. Far til Øyvind bygde nytt hus tvers over tunet for det gamle i ca. 1922. Se foto. Det gamle ble da stort sett brukt som løe og hønsehus, det ble revet antagelig ca 1950, det nye ble revet i 1968-69.
Martin og kona Bergljot hadde følgende barn:
Trykk for større bilde
Borgny,
Leif,
Petter,
Øyvind,
Arnulf,
Birger
Finn.

Jeg husker at Leif og Petter i sin tid var noen av de beste skøyteløperne i Stavanger. Da vi hadde skøyteløp på Litla Stokkavannet vant de støtt. Dessuten var jeg voldsomt misunnelig på dem fordi de hadde lengdeløpere med sko på. Vi alminnelige dødelige måtte klare oss med reimer! Leif vil sikkert mange eldre huske som en god fotballspiller i Byhaugen I.L. Spesielt de siste årene av krigen da det ble spilt illegale turneringer på Midjord Stadion.
Petter var i tillegg til å være en god skøyteløper i en årrekke en av kretsens beste 400- og 800 meter- løper.
Arnulf har deltatt to ganger i VM på ski for døve. Både i Oslo 1953, og i Oberammergau i 1955 fikk han sølvmedalje i slalåm. Han var også en av de beste slalåm utøverne i kretsen og ble kretsmester i Sauda i 1952. Han er den eneste fra Tasta som har deltatt i hopprenn i Ullandshaug- bakken. I 1951 vant han juniorklassen og ble tildelt Arne Aasheims pokal. Dessuten var han i flere år en ener innen friidrett!

Stavanger kommune eksproprierte eiendommen i 1968 for en ”slikk og ingenting”!

Kart over Sabbadalen.

Kilder:
Digitalarkivet folketellinga i Hetland 1900.
Lisabet Risa: Bjerkreimsbøkene,
Jørg Eirik Vaula: Gjestalbøkene, Byrkjedal og Maudal.
Øyvind Pedersen, sønnesønnsønn til ”Sabba-Tønnes”: Bilder m.v.
Kirkeboken for: Forsand og Høle prestegjeld,
Panteregisteret.
Matrikkelen.
Torgeir H. Persetts hjemmeside