Martin Motland.


Martin Motland (1887 - 1970).
Martin Motland

Motlandhuset

Martin Motland var født i Byrkjedal. Han og foreldrene, Halvar og Gurina kom til Stavanger hvor de bodde noen år hos sønnen Wilhelm som hadde kjøpt gården Rosenlund og drev planteskole der.

I 1922 kjøpte Martin småbruket GRN. 29 BRN. 37 som lå på venstre side i bunnen av Eskelandsveien, det var på 25 mål hvorav 20 var dyrket. Han hadde 3 kyr, hest og 60 høns. Men hovedgeskjeften hans var som gartner. Huset ble revet i 2002. Han var en ivrig fjellmann og fartet i fjellet overalt i Sør Norge. Han forble ungkar i hele sit liv og ofret all sin tid på Tasta Ungdomslag (Heimlund) og Forsandlaget.

Best kjent er han som Tastas store poet. Han skrev, og opptrådte som skuespiller på flere revyer og skuespill som ble spilt på ungdomshuset Heimlund i 1930 årene. De reiste også rundt i distriktet på turneer og opptrådte med revyer og skuespill.

Best kjent blant den yngre befolkning er han for Tastaviså som han skrev i forbindelse med en revy i 1934.


Kilder: Jan K. Torgersen, Ragvald Motland
Bilder: Ragvald Motland


"Tastamaen"