Marit Cecilie Bjelland   (1938-1995)


 

                                Marit Cecilie Bjelland   (1938-1995)

 

Marit Cecilie Bjelland, født Thonning Olsen ble født i Stavanger
og  vokste opp på Våland.
Hun var den yngste i en barneflokk på 5 og foreldrene var
Sigrid og Thonning Olsen.
Faren startet i sin tid Stavangers første skolekorps, Storhaug Skolekorps,
han var dessuten dirigent, komponist, korpsmann og
vaktmester ved Stavanger Postkontor. 
Hun vokste opp i et hjem med stor korpsinteresse og mye musikk,
en av brødrene, Sverre Bruland, ble i sin tid dirigent for Kringkastingsorkesteret, og Marit selv trakterte både piano og trekkspill.

Hun giftet seg med Svein Bjelland, de bygde hus på Tasta og fikk etter hvert tre sønner,
Stein Morten, Eirik og Sveinung. 

Stein Morten begynte tidlig i Tasta Skolekorps og Sveinung var bare tre uker gammel i 1970 da Marit ble
aktiv i korpsets mødreklubb som var stiftet allerede i 1955.

Marit var hjemmeværende med sine sønner og interessen og arbeid  for korps var veldig viktig for henne.
Hun ble styreformann i mødreklubben i 1979 og i denne perioden var aktiviteten stor i korpset.
I 1981 ble det for første gang arrangert mannekengoppvisning, et veldig populært innslag 
og en fin inntektskilde for korpset. Mødrene og noen av de store jentene var mannekenger , og denne aktiviteten varte i flere år.
Dessuten satte hun også igang «Blåturer» for mødreklubben og disse var veldig populære

Marit og Svein kjøpte en flott eiendom på Ådnøy og der tilbrakte de mye av somrene.
Mødreklubben  hadde blåtur dit og mange av guttenes venner og korpsvenner var gjester i dette paradiset.

Marit var formann i mødreklubben til 1983.

Det var i denne perioden at en gjeng av mødrene begynte å lage underholdning til  mødreklubbens julemøte.
Til disse møtene ble mødrene til tidligere musikanter invitert og Marit fant ut at det var gode krefter blant mødrene og så var det gratis underholdning. 
Sanger og sketsjer ble skrevet og fremført og Marit selv satt ved pianoet og hadde regien.

Senere ble det mer avansert, Per Jakobsen ble med  på pianoet. Aase Westlund Kristiansen  og Reidun Amundsen ble også med Marit og skrev tekster, pianisten Per leverte også flotte sanger, og Marit selv hadde overoppsynet. I 1984 ble en del av de beste innslagene plukket ut og satte opp i en revy for bygda i gymsalen på Tasta skole. Dette ble gjentatt året etter og det ble stor suksess begge gangene.

Juleunderholdningen fortsatte til utpå nittitallet, og den ble også oppført i Tasta Pensjonistforening på nyåret.               På korpsets 40 års jubileumsfest i Atlantic Hall ble også en del av «perlene» fra revyene fremført, til stor glede for musikanter og spesielt fedrene da som jo aldri fikk være med på julemøtene i mødreklubben

Marit ble også formann i hovedstyret, det var hun fra 1984 til 1986.

Korpset betydde veldig mye for henne, og etter at Kjell Larsen overtok etter Kjell Søreide i 1977 ble korpset et konkurransekorps. Det ble arrangert seminarer og Marit stilte alltid opp. Det er ikke få musikanter som har spist Marits «Sopihop» som hun kalte middagen på seminaret. Hun fikk også kjælenavnet «Mor Tasta»

Korpset forsøkte å arrangere utenlandsturer annet hvert år og disse foregikk som oftest med buss. Marits mann Svein solgte busser og var dessuten sjåfør Sammen med sjåførene Endre Brigtsen og Arnfinn Strømsvold ble 2 busser med musikanter og reiseledere og en buss med foreldre fyllt og kjørt helt til Italia. Det ble også arrangert turer med båt fra Stavanger og videre med egne busser i England,  Marit og Svein var alltid med

Marit ble æresmedlem i Tasta Skolekorps i 1987

Når ungene i et konkurransekorps blir 18 år får de ikke spille lenger og slik gikk det jo også med
Marits tre gutter. Den yngste Sveinung  utdannet seg til pianist og er idag en anerkjent sådan.
Hun fortsatte å følge guttene og var engasjert og aktivt med dem da de begynte i Stavanger Brassband.

Men det var Tasta som var korpset, der hadde hun gjennom 20 år fått mange gode venner og hun hadde fortsatt lyst å gjøre noe for korpset etterat ungene var sluttet .Sammen med Aase Westlund Kristiansen og Reidun Amundsen startet hun i 1993 Tastatyttene som bestod av den gjengen hun hadde jobbet med i revyene. Tyttene har møter en gang i måneden, lager hvert år en dukke med full garderobe som korpset får og har på Amerikansk auksjon på høstbasarene sine

Dessuten går overskuddet i kassen ved utgangen av året til kreftomsorgen.
Pleierne på universitetssykehuset fikk et år en sparkesykkel som de kunne bruke i korridorene og Boganes Lindrenede enhet har flere år fått penger som de har brukt til glede og
nytte for pasienter og pårørende.

Dessverre ble Marit alvorlig syk og døde så altfor tidlig bare 57 år gammel,  i Juli 1995

Tekst:     Berit og Per Jakobsen, Reidun og Carsten Amundsen.
Foto:   
 Torunn Molde
Lay-out:   Lars Ikdal


           


      Birgit Bø