Tasta Historielag har en del bøker og tidsskrifter du kan låne.

Kontakt:
Ivar Andersen.
Soltunveien 7  4026 Stavanger.               
Tlf. 913 92 462
e- mail ivar2@broadpark.no

Bøker arkivert - Tasta Historielag:
Bøker arkivert på lagskontoret:

Se noen bøkene og tidsskriftene her: