Faksmile av leserbrev som stod i Stavanger Aftenblad 13. Desember 1988.

Leserbrev