Den gamle skolen på Blåsenborg

Blåsenborg skole
Tegning fra Warebergs samlinger, Statsarkivet