Note 1
Møtebok for Tasta kontrollag for melkefe tilhører Tasta Historielag.