Tilbake til litteraturliste
Innhold:    

Geografisk avgrensning

Navnet Tasta

Gårdsbruk på Tasta

Tasta kontrollag for melkefe – sammendrag av årsprotokoller

Industri på Tasta

Skole, kirker.Tasta feavlslag og andre institusjoner på Tasta
Tasta skole 150 år
Kameratheimen

Kulturliv på Tasta

Tilflytting og boligbygging på Tasta

Tasta og Stavanger blir ett

Kvekerne påTasta
Kvekerlederen Elias Tastad

Fornminner på Tasta
Gravhaugen ”Risen” og helleristningene i nærheten av denne på Nedre Tasta

Funn på Rudlehaugen

Graver på Høyehaugen

Gravhaug på Varen og funn på Rustå (Varden)

Grav på Veden

Takk

Kilder

Til tittelsiden

Tilbake til litteraturliste