Randaberg - Tasta Billag.

Boken er et samarbeidsprosjekt mellom
 Tasta historielag og Randaberg historielag.

Er til salgs på våre medlemsmøter.
Eller

Henvendelse til:

Ivar Andersen, Soltunveien 7, 4026 Stavanger.

Tlf.: 913 92 462, e-post: ivara2@broadpark.no


Pris kr. 50,-