Disse to bøkene
       Tasta-bilder 1 og 2.

                Er innkjøpt av Tasta Historielag
                  for å selges rimelig.

Er til salgs på våre medlemsmøter.
Eller Tlf. 515 66 587 Mob. 951 24 605
johan.gramstad@lyse.net
Pris kr. 120,- pr. bind.