Disse to bøkene
       Tasta-bilder 1 og 2.

                Er innkjøpt av Tasta Historielag
                  for å selges rimelig.

Er til salgs på våre medlemsmøter.
Eller

Henvendelse til:

Ivar Andersen, Soltunveien 7, 4026 Stavanger.

Tlf.: 913 92 462, e-post: ivara2@broadpark.no