Fra utgravingene på Tastarustå

Kilde:
Jens Flemming Krøger.
Kulturvernkonsulent Rogaland Fylkeskommune.


  
   Sjaktoversikt
Sjakter
(Trykk på bildene for større versjon)

Felt 4
Kartutsnitt

Husgalv og hengsegrøft (mulige) i sjakt 2 felt 4.
Gavl
  
Hei

Bedre sent enn aldri. Her kommer endelig noen bilder fra Tastarustå. De er scannet inn fra rapporten vår.

Det blir kanskje litt "tekniske" bilder, men det er slike registreringer vi gjør. Når Arkeologisk museum graver ut blir det jo større flater der man bedre kan se helheten (dvs. husene og deres innbyrdes forhold).

Hvis du har spørsmål til noen av bildene og kartene må du bare maile meg eller ringe (51 51 68 59). Det er eksempler på de strukturene vi finner. Kartene er hhv. et oversiktskart over alle sjaktene vi tok (der de er svartfarget var det funn) og en uttegning av husvegg og grøfter vi kunne se i en av sjaktene vi utvidet litt, som det også er et bilde av.
(I tillegg til de tilsendte kartene er det laget et utsnitt kalt felt 4.)

Gjenstandene som vi fant (keramikkskår, flint, brent bein etc.) har jeg ikke bilder av, men gjenstandene oppbevares nå på Arkeologisk museum i Stavanger (de brukes nå i forbindelse med forberedelsen av utgravning på deler av Tastarustå).

Kanskje du kan få anledning til å komme inn og se dem evt selv ta noen bilder. Jeg vet ikke hvem på museet som sitter med dem men resepsjonen har nr. 51 84 60 00.

Jeg håper du får nytte av det jeg sender nå

med vennlig hilsen

Flemming Krøger

   Dobbeltstolpehull (eventuell utskifting). Dobbeltstolpehull

Eksempel på stolpehull med steinskoning (til støtte for stolpen). Steinskoing

Stor grop (kansje grophus). Stor grop

Midt i bildet to kokegroper. Kokegroper