Mons Gabriel Monsens prospekter

Under Tasta Historielags 5-års jubileum ble vi av Berit Mathisen Grande, leder av Stavanger Byhistoriske forening, overrakt en flott kunstmappe med trykk av 10 akvareller av Mons Gabriel Monsen. Disse bildene vil vi ramme inn, merke dem at de tilhører Tasta Historielag og henge dem opp i gangen på Tasta skole.

Med mappen fulgte et lite hefte med beskrivelse av akvarellene. For at også brukere av denne hjemmesiden skal få glede av akvarellene, har vi lagt ut dette heftet i sin helhet. Ved å bla i heftet, og trykke på miniatyrene kommer det opp en forstørret utgave.

God fornøyelse!