P kultursidene vre hper vi kunne gjenspeile lagsarbeid og annet kulturliv p Tasta. For f dette til er vi avhengig av at lag, orginisasjoner og enkeltpersoner bidrar med stoff.