Tasta Historielag

Styresammensetning for år 2007.


Leder
Nestleder
Kasserer
Medlemmer:


Varamedlemmer:

Valgkomite:

Jan K Torgersen
Kjell Bols
Kåre Haga
Bjørg Aksdal
Bjørn Roar Børresen

Bodil Hagum
Anne Karin Ferkingstad
Johan Gramstad
Ivar Andersen
Sigmund Aartun

Ole Fredrik Vølstad:
Signe Ivarson
Leiv G Ledaal Les om valget her!

Styret i 2006.