Tasta Historielag

Styresammensetning for år 2015.


Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem

Varamedlemmer:
Valgkomite:
Leder

 


 Jan K Torgersen
 Ivar Andersen
 Johan Gramstad
 Marit Salvesen
 Sigurd Aartun
 
 Anne Karin Ferkingstad
 Web Master - Lars Ikdal
 Kjell Bols
 Leif Heimark
 Kristi Ånensen
 
 Enok Kommedal
 Astrid Gjellestad
 Aasmund Grov

  Les om valget her!

Styret i 2014.