Regnskap 2007

Kontonr 32012993853

Inngående Saldo

Kontingenter innbetalt
Kontingent til Ættesogelaget
Støtte Stavanger Kommune
Andre Inntekter
Andre utgifter

Sum utgifter/inntekter

Overskudd

Utgående balanse 3112 2007


Kr 5.050,00


Kr 38.918,00

Kr 44.028,00

Kr 19.854,00Kr 49.640,24

Kr 11.750,00

Kr 7.949,00
Kr 44.183,00
___________

Kr 63.882,00

___________

Kr 69.494,24


Tilbake.  Neste: 2008.