Tasta-viså

skrevet av Martin Motland i 1934
Melodi: FjellveivisenHer på Tasta kan du tru, det e' skoie te å bu
den så kjeme her e' ikkje idla faren.
Du kan leva uden frykt,du kan sova ganske tygt
, her e' lensmann og detektiv på garden.

Mange fine folk her bur, både Takle'n og han Sjur,
Hamilton og Tønes ikkje å forgløyrna.
Og av jenter har me nok, du sko se dei i ein flokk,
det blei mange fleir hell' nogen konne drøyma.

Her bur prest og direktør, og ein kooperatør
så har masse harde sviske' te å selja.
Og så har me ein poet, og ein store verprofet,
men om dei ska eg ein aen gong fortelja.

Spør du meg om proviant, eg kan svara deg for sant,
verdens beste komler kan di Tasta laga.
Om av komler du bler lei, kan du tru der finnes dei
så kan baga både brø' og blaude kaga.

Stonnå e' her vonde lokt; de' e' et av dei produkt
så di lage ner på sildoljefabrikken.
Men om du har fine teft, får du ennå holla kjeft.
Tenk på adle di så tjene på trafikken.

Sommeti'er e' her kaldt, og nordvesten han e' salt,
ellest e' her meir å rosa enn å lasta.
Men om somme ting e' galt, vil eg sei at alt i alt
e' det ikkje verst å leva her på Tasta.