På innholdsiden til arkivet vil det komme linker til nye mapper etter hvert som arkivet vokser. Foreløpig er her lite stoff. Men det vil forhåpentligvis endre seg.