Etablere et historielag på Tasta.

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                            Tasta, 16.mai 2001.

 

                   Undertegnede har lenge syslet med ideen om å etablere et historielag på Tasta.
                   Etter mitt kjennska er vi nokså fattige på nedskrevet historie  i lokalsamfunnet.

                   Jeg er selv født og oppvokst på Tasta .Min bakrunn er 20 år i utenriksfart,8 årsom kaptein.
                   De siste 25 år som plattformsjef i Nordsjøen. Jeg er nå pensjonist.

                   Ved et av mine besøk på statsarkivet ble jeg av Kjell Bols presentert for bygdebok
                   forfatteren Lisabeth Risa, hun har blant annet skrevet bygdebøkene for

                     Bjerkreim. Jeg nevnte mine tanker om et lokalt lag, ”da skal du ta kontakt med
                 han står ved siden av deg” svarte hun. Det viste seg at Kjell hadde gått svanger
                 med den samme ideen. Vi bestemte oss der og da og  kalle inn en tilfeldig
                 sammensatt gruppe av Tastafolk.

                   Det ble etter flere utsettelser avholdt et møte hjemme hos meg den 15.d.s.

                   Følgende personer var tilstede:

                   Johannes Eskeland,
                   Kjell Bols,
                   Bjarne Aspelund,
                   Kåre Haga,
                   Ole Fredrik Vølstad,
                   J.K.Torgersen.

                   Av disse møtte alle unntatt Inge, som dessverre var forhindret
                   Dessuten var Enok Kommedal invitert pr. telefon,
                   han hadde ikke anledning til å delta på første møte, men ville likevel bli med.

                   Hensikten med møtet var først og fremst å ” komme i gang”.
                   Dernest å finne ressurspersoner og interesserte til å bidra med effektiv oppstart.

                   Vi ønsker deg som deltager i denne gruppen. Du er herved invitert til møte nr.2,
                   Tirsdag 12. Juni kl. 1930 i Aspelundslåven. For de som er ukjente er det lettest
                   å parkere ved barnehagen ved Middelton, og gå ned. Dersom det blir
                   forandringer i tid og sted vil du bli kontaktet pr. telefon.

                   Foruten de personer som deltok på det første møte, vil følgende personer bli

                   Invitert:

                   Marianne Wieser,
                   Sindre Bø,
                   Engwall Pahr-Iversen,
                   Bodil Wold Johnsen,
                   Margitt Randeberg Høye,
                   Harald Aspelund,
                   Per Torstein Sværen,
                   Enok Kommedal.

                   Vi håper du er interessert å delta i gruppen, da vi mener du har stor betydning
                   som ressursperson.

                   De to siste ukene i mai er jeg bortreist, men jeg kopler over telefonen slik at jeg
                   kan kontaktes. Jeg vedlegger referat fra møte nr.1/01.

                   Vel møtt til historisk samling 12.juni!

                                                                                Med vennlig hilsen

                                                                                  Jan K. Torgersen.

                 Adresse: Vølstadveien 40
                                 4025 Stavanger
                                 Telf.: 51566035.