Meny
Styret

Leder
Kasserer

Webansvarlig
* * *
Aktiviteter

Billedalbum

Fornminner på Tasta

Hovedside

Kulturliv

Lektyre

Oppslagstavle

Prosjekter

Tastaprofiler

Tastas historie


Innhold A til Å
Rekefølgen for linkene er: SORT - BLÅ - RØD.
Tilbake til (A til Å) bruk blå pil til venstre der den fins, ellers rød X til høyre.

Aktiviteter
Avdeling Stedsnavn.

Utflukter / Ekskursjoner.

Medlemsmøter.

Årsmeldinger.

Arkiv
Protokoll.
Regnskaper.
Årsmeldinger.
***
Interimsstyre
Etablere  historielag på Tasta.
Epilog 10 År`s Jubileum av Inge Bø
Folketellinger på Tasta 1664
Torvmyrskjæring på Tasta
Stiftelsesmøte.

Tasta-viså.

Tidligere styresammensetninger

Vedtekter.

Billedalbum
Amerikabrev (4 Postkort)
 Flyfoto over Tasta. (28 bilder)

Klassebilder fra Tasta skole. (55 bilder)
Konfirmasjons bilder  (2 bilder)
Litle Stokkavatn. (26 bilder)

Jordbruksgruppa (Redskaper og Husgeråd) (51 bilder)
Foto av Fotograf Sigurd Aartun (20 bilder)
Naturbilder Fotograf Sigurd Aartun (7 bilder)


Postkort fra Tasta. (8 bilder)

Steder på Tasta. (15 bilder)

Store Stokkavatn. Fra vinter til sommer. (26)

Store Stokkavatn. Høst. (25 bilder)

Tasta pr. 24/3 2005 (Kåres påsketur. 24 bilder)

Atles Tastabilder (5 bilder)
Utvandrer til Amerika (10 bilder)

Bøker til Salgs

Fornminner på Tasta
Fra helleristninge på Vardenes.

Fra utgravingene på Rudlå.

Fra utgravingene på Tastarustå.

Gravhaugen Risen.

Utgravninger hos Aartun.

Klassebilder

Kulturliv
Aktiviteter i Heimlund.

Mons Gabriel Monsens prospekter.

Slektsstevne for Anna og Edvard Finnestads Eftf.

Rennebilløpet 2006.

Speiderliv.

Viktige plassar for ongane så vokste opp på Finnestad  i 1940- og 50 årå


Lektyre
Utlån av Bøker og Tidsskrifter.

Bøker til Salgs.
* * *
Store Stokkavatn som rekreasjonsområde

Tasta skole i hundreogfemti!

En rusletur langs Tasta-stranden. Juli 1970

Stikkrennå!

"Grønne småjevlar!"

Tasta-viså.

Båring or bjutiful?

En reise til røttene.

Dei sju Takle-jentene på Tasta.

”Sabben, Sabba –Tønnes” og Sabbadalen!

Tasta.

4O ÅR PÅ TASTA SKOLE

Prolog.

Oppslagstavle.  
Orientering.
* * *
Aktuelt

Etterlysninger etc.

Forum.

Meldinger.

Program for år 2011:

Prosjekter
Beskrivelse.
* * *
Fiskeriprosjekt.

Gårdsbruk på Tasta.

Gårdsbruk register.

Posten på Tasta.

Prosjekt gamle stedsnavn
Stedsnavn på Tasta, uten Finnestad
Stedsnavn i alfabetisk rekkefølge for det enkelte kartutsnitt

http://www.tastahistorielag.no/Prosjekter/tastanavn/kart/utsnitt%20g.html

http://www.tastahistorielag.no/Prosjekter/tastanavn/kart/utsnitt%20f.html

http://www.tastahistorielag.no/Prosjekter/tastanavn/kart/utsnitt%20e.html


Jordbruksredskaper og husgeråd

Prosjekt Håndverk, Industri og Handel

Prosjekt TASTA - DVD


Tastaprofiler

Tastas historie
 
UtflukterLenker
Arkeologisk museum

Byhistorisk Forening

Digitalarkivet

Kulturdepartementet

NORDIKI

Norge i Bilder

Oversikt over historielag

Rogaland fylke

Sons of Norway

Statsarkivet i Stavanger

Statistisk sentralbyrå

Stavanger Kommune

Tasta Bydel

Utvandrersenteret

Været på Tasta

Flere lenker