Klassebilder fra Tasta skole
De fleste bildene har også et persongalleri. Trykk på bildene for å få se dette.
Noen av bildene har også en lenke til senere bilder i bunn av bildet.

Les Lærerinne Jofrid Aamots prolog til hundreårsfesten for Tasta skole i 1953.