Klasse  1    1950

   
  Lærrerine Jofrid   Aamot   Arnstein Moe
Leif Tollefsen
 
Egil Ikdal
Judith Thorsen Signy Hjelm Marit Baardsen Tor Rolfsvåg Olav Mjølsnes Kjell Harald Halvordsen
Ågot Eidem Målfrid Meling Turid Thorstensen Sverre Soma Eivind Larsen Arne Hole
Aud Irene Solberg Anne Marit Olsen Tone Paulsen Einar Haugland Reidar Baasdsen Gunnar Vervik
Kjersti
Danielsen
Karen
Danielsen
Berit Soma Åse Andersen Rangnhild Johannessen Liv Berit Berg